2011-11-19 Fotomässan bilder

Bilder av Mats B Jansson, Rune Eriksson och Peter Reichel