2012-01-19 Peter Reichel Gagnefsdis

"Gagnefsdis", på vägen hem från bildspelsmötet....
  • P Reichel 170112 IMG 1189-Redigera
  • P Reichel 170112 IMG 1201 korr2 low
  • P Reichel 170112 IMG 1207-Redigera
  • P Reichel 170112 IMG 1209-Redigera
  • P Reichel 170112 IMG 1222-Redigera
  • P Reichel 170112 IMG 1232-Redigera